Jag erbjuder utredning till offentliga och privata verksamheter. Detta kan vara skolpykologiska utredningar på uppdrag åt elevhälsa eller neuropsykologiska utredningar inom hälso- och sjukvård.

Metod kan variera utifrån frågeställningar men innefattar vanligtvis:

  • Intervju med föräldrar
  • Skattningsformulär som ifylls av föräldrar och/eller skolpersonal
  • Neuropsykologiskt begåvningstest
  • Återkoppling barn/familj/skola
  • Skriftligt utlåtande

Jag arbetar med uppdrag inom hela Dalarna. Kontakta gärna mig för mer information.