Jag erbjuder utredning till offentliga och privata verksamheter. Detta kan vara skolpykologiska utredningar på uppdrag åt elevhälsa eller neuropsykologiska utredningar inom hälso- och sjukvård.

Metod kan variera utifrån frågeställningar men innefattar vanligtvis:

 Intervju med föräldrar
 Skattningsformulär som ifylls av föräldrar och/eller skolpersonal
 Neuropsykologiskt begåvningstest
 Återkoppling barn/familj/skola
 Skriftligt utlåtande

Jag arbetar med uppdrag inom hela Dalarna. Kontakta gärna mig för mer information.

KOntaktinformation

Terapi

Kognitiv Beteendeterapi

Psykodynamisk Terapi