Katrin Påhlman

LEGITIMERAD PSYKOLOG

Psykoterapi och utredningar

Legitimerad psykolog. Erbjuder psykoterapi och utredningar, arbetar med uppdrag inom hela Dalarna. Kontakta mig gärna för mer information!

KOntaktinformation

Terapi

Kognitiv Beteendeterapi

Psykodynamisk Terapi