Katrin Påhlman

LEGITIMERAD PSYKOLOG

Psykoterapi och utredningar

Som legitimerad psykolog behöver jag uppfylla krav som är uppsatta av socialstyrelsen.

Jag arbetar utifrån evidens och beprövad vetenskap – vilket innebär att bedriva behandling på ett sätt som i forskning visat sig hjälpa människor att må bättre.

Jag har tystnadsplikt, patientförsäkring och är ansluten till Psykologföretagarna och Sveriges Psykologförbund.