Om mig

Som legitimerad psykolog behöver jag uppfylla krav som är uppsatta av socialstyrelsen. Jag arbetar utifrån evidens och beprövad vetenskap – vilket innebär att bedriva behandling på ett sätt som i forskning visat sig hjälpa människor att må bättre. Jag har tystnadsplikt, patientförsäkring och är ansluten till Sveriges Psykologförbund och Psykologföretagarna.

Jag har utbildning i KBT, kognitiv beteendeterapi,  och PDT, psykodynamisk terapi. Jag jobbar integrativt, vilket innebär att jag i behandling kan kombinera tekniker från olika riktningar inom psykoterapi, för att möta människors olika behov. Jag använder ofta inslag från ACT och affektfokuserad psykodynamisk terapi. 

Jag har en mottagning för besök i anslutning till gården där jag bor, i Bodlindor men kan också erbjuda kontakt via video eller telefon.