Genom terapi kan du få hjälp, stöd och vägledning för att må bättre och göra förändringar i ditt liv.

Vanliga svårigheter som ofta kan behandlas med terapi är:

  • Nedstämdhet och depression
  • Ångestsyndrom av olika slag, som panikångest och specifika fobier
  • Stress och utmattning
  • Sömnproblem
  • Kriser, förlust och sorg
  • Bekymmer i eller med relationer
  • Brister i självbild och självförtroende
  • Personlig utveckling
  • Existentiella livskriser och frågeställningar

Första samtalet är ett bedömningssamtal. Du får berätta om din livssituation, din problematik och vad du önskar för hjälp. Utifrån din berättelse gör vi en planering för din behandling. Längden för en behandling varierar, men är vanligtvis omkring 10 träffar. Det är 45-minuters samtal med en till två veckors mellanrum mellan sessionerna. Jag har även möjlighet att erbjuda viss kontakt via videomöte eller telefon.

Pris från 1100kr